ATCOM

                                                    SOCIETATE COOPERATIVĂ

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în
România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei
Europene în România.

ACASADESPRE NOIPRODUSESERVICIIPROIECTECONTACT
PROIECT:

"Parteneriat în cadrul sistemului de formare profesională şi formare continuă în domeniul confecţiilor textile"

PARTENERIATUL PROIECTULUI

 1. Atcom Societate Cooperativă Buzău - beneficiar
 2. Asociaţia Textiliştilor Buzău - partener - furnizor autorizat de formare profesională în domeniul confecţiilor
 3. Asociaţia Regională de Consultanţă-dezvoltare, Asistenţă - ARCA Brăila - partener - furnizor de instruire de scurtă durată

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al prezentului proiect urmareşte promovarea capitalului uman din ATCOM Societate Cooperativă Buzău, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă şi dezvoltării adaptabilităţii forţei de muncă, în contextul viitoarelor provocări ale integrării în Uniunea Europeană.

Obiectivul specific: Într-o perioadă de 12 luni, să se îmbunătăţească formarea profesională în cadrul ATCOM Societate Cooperativă Buzău pentru 66 angajaţi proveniţi din managementul de vârf, mediu şi personalul de linie al companiei.

Perioada de implementare: Ianuarie 2007 - Ianuarie 2008

Constrângeri identificate la nivel regional în etapa de elaborare a proiectului

 1. Amplificarea migraţiei care cuprinde în special populaţia tânără;
 2. Nivel ridicat al şomajului în regiune;
 3. Lipsa echipamentelor moderne de instruire care răspund standardelor pieţei;
 4. Lipsa unor studii privind corelarea ofertei educaţionale de la toate nivelurile cu nevoile pieţei muncii.

Constrângeri/nevoi identificate la nivelul societăţii cooperative în etapa de elaborare a proiectului

 1. productivitatea muncii medie;
 2. lipsa de cunoştinţe şi abilităţi specifice de lucru în domeniul confecţiilor textile a angajaţilor necalificaţi;
 3. buget limitat pentru punerea în aplicare a Planului de instruire al ATCOM, plan ce prevede calificarea tuturor salariaţilor de linie;
 4. fluctuaţia mare a personalului în domeniul confecţiilor;
 5. necesitatea optimizării competenţelor şi abilităţilor în domenii precum: managementul resurselor umane, managementul calităţii, comunicare, operare PC.

Nevoile soluţionate prin implementarea proiectului:

 1. Necesitatea alinierii firmei la cerinţele tot mai ridicate ale clienţilor externi
 2. Necesitatea punerii în practică a planului de instruire anual al salariaţilor, condiţie impusă de procesul de certificare a sistemului de managementul calităţii în conformitare cu standardul SR EN ISO 9001:2001 dar şi de Codul Muncii;
 3. Necesitatea sprijinirii active a salariaţilor, prin programul de formare profesională finalizat cu diplome de calificare în meseria confecţioner- asamblor articole textile, recunoscute de MMSSF
 4. Necesitatea sprijinirii active a salariaţilor prin cursuri de scurtă durată destinate managementului de vârf şi de mijloc.

Grupul ţintă şi Beneficiarii proiectului

Grupul ţintă al proiectului este constituit din:

    - 30 salariaţi din managementul de vârf şi managementul de mijloc, ce vor participa la cursurile pe termen scurt;

    - 36 salariaţi necalificati ce vor participa la cursurile de calificare în meseria de confecţioner-asamblor articole textile.

Beneficiarul final este ATCOM Societate Cooperativă Buzău

ACTIVITĂŢI DERULATE

    A - promovarea proiectului

    B - selectia beneficiarilor direcţi ai programului de formare profesională

    C - asigurarea bazei materiale necesare pentru desfăşurarea programului     integrat de formare profesională

    D - achiziţia echipamentelor necesare derulării programului de formare profesională

    E - organizarea şi derularea a două cursuri de calificare în meseria confecţioner-asamblor articole textile, componentă destinata unui număr de 36 muncitori necalificaţi ai societaţii cooperative. Cursurile de confecţioner-asamblor vor fi derulate în conformitae cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor şi Hotararea Guvernului nr. 522/2003 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 129/2000. Lectorii pentru instruirea teoretică şi practică a muncitorilor neclificaţi au fost asiguraţi de Asociaţia Textilistilor Buzău - partener în proiect.

                                                               

    F - organizarea şi derularea celor patru cursuri de instruire de scurtă durată:

Managementul resurselor umane şi managementul carierei - 5 zile

Comunicare şi dialog social - factori cheie pentru îmbunătăţirea productivităţii -5 zile

Managementul mediului - 5 zile

Operare PC - 10 zile

                                                               

   G - realizarea studiului de impact al proiectului.  Studiul de impact evidenţiază:

 1. progresele înregistrate ca urmare a implementării proiectului;
 2. eventuale soluţii/corecţii, dacă este cazul;
 3. modul de îndeplinire a criteriilor de calitate;
 4. gradul de satisfacţie al beneficiarilor de instruire

Studiul de impact constituie baza de plecare pentru realizarea programelor viitoare de formare profesională la nivelul ATCOM Societate Cooperativă Buzău.

    H - creare pagină web